№14 ირაკლი ზარიძე

სიმაღლე:
დაბადების თარიღი: 3.6.1999
ასაკი: 20 წლის
პოზიცია: თავდამსხმელი
ქვეყანა: საქართველო

უკან დაბრუნება