კონტაქტი

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი "ვიტ ჯორჯია"

მისამართი: 0177 - თბილისი, საქართველო, ალექსანდრე ყაზბეგის # 24.

ტელ./ფაქსი: +(995 32) 231-2400

info@witgeorgia.ge
ადმინისტრაცია
press@witgeorgia.ge მედია / აკრედიტაციები
office@witgeorgia.ge საერთაშორისო დეპარტამენტი
marketing@witgeorgia.ge მარკეტინგის სამსახური
sport@witgeorgia.ge სპორტული განყოფილება