პერსონალი

დავით მამუჩიშვილი

დავით მამუჩიშვილი

ექიმი
თენგო საძაგლიშვილი

თენგო საძაგლიშვილი

ფიზიოთერაპევტი
გიორგი კენჭოშვილი

გიორგი კენჭოშვილი

ადმინისტრატორი