პერსონალი

თარაშ ხუხუნი

თარაშ ხუხუნი

ფიზიოთარეპევტი
დავით მამუჩიშვილი

დავით მამუჩიშვილი

ექიმი
გიორგი კენჭოშვილი

გიორგი კენჭოშვილი

ადმინისტრატორი