მწვრთნელები

U-19 გოჩა ერაძე
U-17 ზაზა დიდებაშვილი
U-15 ზაზა დიდებაშვილი
U-14 გოჩა ერაძე
U-13 დავით ჩხეტია
U-12 გელა ბანცური
U-11 გელა ბანცური
U-10 დავით ჩხეტია